top of page

Vapaaehtoiseksi partioon lippukunnassa

Partio on kansainvälistä vapaaehtoistyötä. Partiossa vastuuta annetaan nuorille jo alusta alkaen, mutta johtajia ja aikuisia tarvitaan kuitenkin toiminnan organisoimiseen. Vapaaehtoisena partiossa toimii ihmisiä monella taustalla. Vapaaehtoisten panosta tarvitaan viikkotoiminnan pyörittämiseen, leirien ja retkien järjestämiseen, hallinnon pyörittämiseen ja moniin muihin tehtäviin.

Jos olet kiinnostunut tulemaan vapaaehtoisena mukaan partioon ole yhteydessä lippukunnan pestijohtajaan. Apuasi tarvitaan pienissäkin asioissa ja on hyvä muistaa, että partio ei ole vain lasten harrastus. ja aikaisempaa partiotaustaa ei ole pakko olla.

Lippukunnan avoimet pestit

AKELA (sudenpentulauman vetäjä)

 

Paikkoja: 2kpl

Pestin kesto: 2.v

 

Pestin kuvaus: Akela toimii sudenpentulauman (7-9.v) johtajana. Akela on vaeltaja ikäinen tai aikuinen.  Mikäli akela on vaeltaja ikäinen, on hänellä aikuisen tuki järjestetty. Lippukunnassa käytämme parijohtajuutta, joten akelan ei tarvitse toimia yksin laumanjohtajana. Akela johtaa laumaansa koko sudenpentukauden läpi. Akela suunnittelee ja johtaa viikko toimintaa laumassaan.

 

Lisätietoa: Akelan pestikuvauksesta tästä linkistä tai pestijohtajalta.

SAMPO (seikkailijajoukkueen vetäjä)

 

Paikkoja: 1kpl

Pestin kesto: 1-2.v

 

Pestin kuvaus: Sampo toimii seikkailijajoukkueen (10-12.v) johtajana. Sampo on vaeltaja ikäinen tai aikuinen.  Mikäli sampo on vaeltaja ikäinen, on hänellä aikuisen tuki järjestetty. Lippukunnassa käytämme parijohtajuutta, joten sammon ei tarvitse toimia yksin joukkueenjohtajana. Sampo johtaa joukkueensa koko seikkailijakauden läpi. Sampo suunnittelee ja johtaa viikko toimintaa laumassaan.

 

Lisätietoa: Sammon pestikuvauksesta tästä linkistä tai pestijohtajalta.

bottom of page